Föräldrar möte

5 oktober, 2022 av David Shearer

Föräldrar vill träffa kårens ledare och Ledare vill träffa er.

Kom till Lokalen och kåren bjuder på fika.

För att göra scouting intressant behövs föräldrar som kan hjälpa till på möten och läger.

Kom och fråga vad kan ni göra?

Fredrik från distriktets kansli kommer att vara med och kan inspirera.

Torsdag 3 november 2022, kl 18:30-20 i lokalen på tre krokarsgatan 13, på Högberget.