Friluftsåret 2021

14 februari, 2021 av David Shearer

Ludvika scoutkår kommer under 2021 erbjuder möjligheter till allmänheten att prova friluftslivet genom ett projekt som heter Friluftslivets år 2021 som stöds av Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv. Målet med aktiviteterna är att få allmänheten att inser värdet med ett friluftsliv för hälsa, välmående, natur och kulturvärden. Man blir glad av att kunna ta sej ut och få en mer aktiv fritid. Det finns många alternativ till ett friluftsliv nära Ludvika. Inom Scouting jobbar kåren med att utveckla unga genom gemensam aktiviteter och ofta utomhus. I Scouting har alla lika värde. Att inse alla inte är bra på allt, men alla är bra på något är viktig för samhället och demokrati. Det ge en acceptans för andra med olika bakgrund och värderingar. Genom frilufts aktiviteter öppna nya möjligheter till livslång lärning om sin egen kropp och naturvärden för välmående. Kåren gör aktiviteterna för att visa att det finns möjligheter till ett friluftsliv nära till där vi bor.

Målgruppen är folk som inte är vana att vara ut i naturen, det kan vara nysvenska och skolbarn.

I skrivande stund ska projektet genomföras, förutsätt att Covid 19 lugna ner sej kommer kåren att erbjuda 4 aktiviteter under 2021. I mars kommer det att organiseras ett ljusspår i samband med sportlovet. I maj organiseras en padeltur på Väsman och laga mat på stormkök. I augusti blir det en paddling och/eller segeltur, på eftermiddag bygga en vindskydd och fika ute. I september organiseras en tipspromenad runt Högberget.

Några aktiviteter börjar och slutar vid Prästhyttan. För att gör det lätt att vara med kommer transport att arrangeras från Sporthallen i Ludvika. Mer information kommer ut närmare vara aktivitet. Eftersom projektet stöds av Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv kommer alla aktiviteter vara öppen för alla att vara med.